Česká Republika    Vyber zemi 

DRŽTE KROK S NEJNOVĚJŠÍMI TRENDY V ŘÍZENÍ FIREMNÍCH VÝDAJŮ

Společnost American Express dlouhodobě investuje do průzkumu v oblasti řízení nákladů. Tyto průzkumy, popisy osvědčených postupů a reporty poskytujeme společnostem, které chtějí mít větší kontrolu nad svými firemními náklady, a které jsou připraveny implementovat efektivní interní politiku služebních výdajů a tím generovat úspory. Proto vám zdvořile doporučujeme, abyste věnovali pozornost našim reportům a analýzám.
Pro více informací
Pro více informací prosím vyplňte přiložený formulář.
Kontaktujte nás

Průzkumy, osvědčené postupy a reporty

Řízení firemních nákladů

Společnost American Express zadala poradenské firmě A.T. Kearney úkol prozkoumat způsoby práce s firemními výdaji v evropských firmách. Výzkum ukázal, že nezanedbatelných úspor dosahují ty společnosti, které se rozhodly věnovat svým nepřímým nákladům zvýšenou pozornost.

Na základě výzkumu jsme dokázali také odpovědět na otázky, jak zlepšit vnitřní předpisy týkající se služebních výdajů a vytvořit tak vyšší úspory a co dělat pro to, aby zaměstnanci sami více respektovali pravidla těchto předpisů.

Výsledná zpráva klade důraz na sledování nejlepších postupů v oblastech řízení firemních nákladů na služební cesty a na reprezentaci a s nimi spojených nepřímých nákladů. Smyslem je pomoci společnostem porozumět technikám, jimiž lze zlepšit efektivitu řízení firemních nákladů a které změní přístup zaměstnanců k dodržování interní firemní politiky služebních výdajů.

Plnou verzi výzkumu naleznete na www.americanexpress.com/expensemanagementstudy2008

Here you can download Executive Summary in english..

Zkrácenou verzi výzkumu v českém jazyce si můžete prostudovat zde.

Právní ustanovení pro webové stránky, Obchodní známky, Ochrana informací, Copyright © 1995-2004 American Express Company. V.echna práva vyhrazena. U.ivatelé stránek souhlasí s podmínkami u.ívání webových stránek spolecnosti American Express vyplývajících z Právních ustanovení.