OBSŁUGA KLIENTA

W trosce o Państwa wygodę przekazujemy listę numerów telefonów, które umożliwią Państwu kontakt z American Express we wszystkich sprawach związanych z obsługą Kart Korporacyjnych na poziomie Firmy. Prosimy jednocześnie pamiętać, że indywidualny Posiadacz Karty, w razie potrzeby, powinien kontaktować się wyłącznie z Centrum Obsługi Klienta.

POSIADACZE KART KORPORACYJNYCH

Jeśli potrzebują Państwo naszej pomocy prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta dostępnym pod numerem telefonu (22) 581 5222.

Pracownicy Centrum udzielą odpowiedzi na każde pytanie związane z:
 • zagubioną lub skradzioną Kartą
 • wydaniem nowej Karty po upływie daty ważności dotychczasowej Karty
 • zmianą adresu korespondencyjnego
 • zmianą telefonów kontaktowych
 • reklamacjami
 • zestawieniami transakcji
 • usługą „My Card Account”
 • usługą „Polecenie Zapłaty”
Centrum Obsługi Klienta
Tel.: (22) 581 5222
faks: (22) 581 5202
poniedziałek–piątek, godz. 8.00–20.00
sobota–niedziela, swięta, godz. 8.00–16.00
e-mail: kartapln@aexp.com

zastrzeganie Kart – całodobowo: +48 22 581 5222

Zgłaszanie szkód, informacja o ubezpieczeniach oraz Usługa Assistance:
Inter Partner Assistance Polska SA
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
tel.: (22) 529 84 87

ADMINISTRATORZY KART KORPORACYJNYCH

Firma American Express służy Państwu swoim doświadczeniem, oferując doradztwo i pomoc w bieżącym zarządzaniu Kartami Korporacyjnymi i Rachunkiem BTA.

Dział Obsługi Administratorów Kart Korporacyjnych — jesteśmy gotowi pomóc i odpowiedzieć na każde pytanie z zakresu:
 • zarządzania Kartami
 • zmiany danych (Firmy, nazwisk Posiadaczy Kart, numerów lub nazw miejsc powstawania kosztów, adresów korespondencyjnych, cykli rozliczeniowych)
 • reklamacji
 • wydawania Kart zastępczych
 • zamykania Kart
 • usługi „My Card Account”
 • zestawień transakcji
 • usługi „Polecenie Zapłaty”
 • obsługi Rachunków BTA
 • zmiany limitów
tel. (22) 581 5222
fax: (22) 581 5202
e-mail: kartapln@aexp.com

Przesyłanie wniosków o wydanie Karty w trybie przyspieszonym (opłata za usługę — 150 zł)
fax: (22) 581 5204

Zespół ds. Obsługi Rachunku BTA — odpowie na każde pytanie dotyczące funkcjonowania Rachunku BTA w Firmie.
poniedziałek–piątek, godz. 9–17
tel.: (22) 581 5264
fax: (22) 581 5202
e-mail: btapln@aexp.com

Obsługa płatności i zadłużenia Karty

Dział Obsługi Płatności i Zadłużenia Karty — odpowie na każde pytanie dotyczące:
 • terminu dokonania płatności
 • usługi „Polecenia Zapłaty”
 • księgowań płatności (alokacja)
 • opłaty wynikające z opóźnionej płatności
 • ustalenia kwoty zadłużenia i terminu spłat
poniedziałek–piątek, godz. 9–17
tel.: (22) 581 5224
fax: (22) 581 5202
e-mail: kartapln@aexp.com
Zapewnia Klientom Korporacyjnym łatwy, szybki i bezpieczny dostęp on-line do wyciągów elektronicznych oraz do danych o obciążeniach bieżących (wydatkach poniesionych po ostatnim zestawieniu transakcji).

Instrukcja dla Posiadacza Karty
Instrukcja dla Administratora Kart Korporacyjnych

American Express @ Work

W razie pytań dotyczących konfiguracji i rejestracji Państwa Firmy w systemie @ Work prosimy o kontakt Opiekunem Firmy.

Na wszystkie pytania związane z funkcjonowaniem systemu @ Work odpowie specjalny zespół doradców DSG (Data Support Group) dostępny pod numerem telefonu (22) 581 52 70, czynnym od poniedziałku do piątku, w godzinach 9–18. Informujemy, że serwis DSG świadczony jest w Wielkiej Brytanii. Dzwoniąc na podany wyżej numer, telefonu zostaną Państwo przekierowani do doradców DSG i w związku z tym rozmowa prowadzona będzie w języku angielskim. Połączenie z numerem lokalnym odbywać się będzie na Państwa koszt, natomiast koszt rozmowy z Wielką Brytanią poniesie American Express.

Wnioski i broszury informacyjne

Dla Państwa wygody udostępniamy nasze broszury informacyjne o Karcie Korporacyjnej American Express oraz wnioski zgłoszeniowe w formacie PDF.

Ściągnij broszury informacyjne dla Posiadacza Karty Korporacyjnej
Ściągnij broszury informacyjne dla Posiadacza Złotej Karty Korporacyjnej
Ściągnij Wnioski

Dla Państwa wygody załączamy również przykładowo wypełnione wnioski: „Wniosek o wydanie Karty Korporacyjnej” oraz „Wniosek Firmy o wydanie Kart Korporacyjnych”.

Posiadacz Karty może odstąpić od „Umowy Ramowej z Posiadaczem Karty Korporacyjnej” w ciągu 14 dni od jej zawarcia.
W tym celu należy wystosować do American Express pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, w którym podane będzie imię i nazwisko Posiadacza Karty, jego adres i numer rachunku. Prosimy o skorzystanie z poniższego wzoru (zawiera on również adres American Express, na który należy wysłać oświadczenie).

Oswiadczenie Posiadacza Karty o odstapieniu od umowy

W sprawie innych formularzy dla Firmy lub Posiadacza Karty, na przykład "Polecenie Zapłaty", "Wniosek o wystawienie Karty Korporacyjnej w trybie przyspieszonym" czy "Nadanie upoważnienia do Rachunku BTA" prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta pod numerem (22) 581 5222.

Ważne: Wszystkie interaktywne formularze w formacie PDF mogą być wypełnione elektronicznie przy pomocy aplikacji Acrobat Reader firmy Adobe. Dzięki temu mają Państwo możliwość uzupełniania danych, zachowywania zmian i drukowania uzupełnionych już formularzy. Prosimy pamiętać, że wszystkie muszą zostać podpisane przez odpowiednie osoby. Prosimy o zwrot formularzy do Działu Karty Korporacyjnej American Express.

Jeśli nie mają Państwo Adobe Acrobat Reader Software, prosimy kliknąć na ikonę obok i postępować zgodnie z instrukcją.

American Express Services Europe Limited, sp. z o.o., Oddział w Polsce
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
tel.: (22) 581 5100
fax: (22) 654 50 88
e-mail: biuropl@aexp.com
Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9–17.

American Express Services Europe Limited, sp. z o.o., Oddział w Polsce, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, KRS: 0000366972, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 1080009600. American Express Services Europe Limited jest podmiotem licencjonowanym i nadzorowanym przez Financial Conduct Authority w Anglii zgodnie z Payment Services Regulations 2009 (numer licencji 415532).

O firmie, Zasady i Regulamin Serwisu Internetowego, Znaki Handlowe, i Oswiadczenie o zachowaniu poufnosci. Copyright © 2003 American Express Company. Wszelkie prawa zastrzezone. Uzytkownicy niniejszej strony przyjmuja zobowiazania wynikajace z Zasad i Regulaminy Serwisu Internetowego American Express.