บัตรบริษัท การเดินทางเพื่อองค์กร
Corporate Cards:American Express Corporate Services
English

บริการบัตรบริษัทอเมริกันเอ็กซ์เพรส

โปรแกรมบัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซ์เพรสมอบแผนการจัดการสูตรสำเร็จให้แก่บริษัททุกขนาด ไม่ว่าท่านจะเป็นบริษัทขนาดกลางหรือบริษัทที่มีสาขาในหลายประเทศ โปรแกรมบัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซ์เพรสนำเสนอคำตอบที่เหมาะแก่บริษัทของท่าน
เริ่มต้นได้
ขอนัดหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส
ติดต่อดิฉัน/ผม
การลดค่าใช้จ่ายและค่าจัดซื้อ
หนึ่งในงานที่ท้าทายความสามารถของผู้บริหารคือการลดฐานค่าใช้จ่ายภายในองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง โดยทั่วไป ผู้บริหารมักให้ความสำคัญกับการบริหารต้นทุนสินค้า เงินเดือนพนักงานและค่าใช้จ่ายรายบุคคลเป็นส่วนใหญ่ แต่ในปัจจุบัน องค์กรระดับโลกต่างหันมาให้ความสนใจกับค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดทางอ้อมซึ่งรวมแล้วมากถึง 35% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด
วิธีจัดการค่าใช้จ่าย
แผนการบริหารค่าใช้จ่ายของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ใช้ได้ผลดีอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร สามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเพื่อนำธุรกิจของท่านสู่ภาวะการแข่งขันได้ดียิ่งขึ้น อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ได้ใช้ความชำนาญในงานบริหารนโยบายการจัดซื้อสินค้าและระบบงานทั่วโลกมอบสูตรสำเร็จการบริหารรายจ่ายที่สามารถช่วยบริษัทประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเลี้ยงรับรอง (T&E) ได้ถึง 25 % และลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อได้ถึง15 % ทั้งยังช่วยเพิ่มพูนความพึงพอใจและประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านสามารถรับสิทธิประโยชน์เหล่านี้ได้เช่นเดียวกับบริษัทต่างๆกว่า 30,000 แห่งและสมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรสนับ 4 ล้านคนทั่วโลกที่ใช้บริการของเราอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้บริหารระดับสูงในบริษัทระหว่างประเทศหรือบริษัทขนาดกลาง โปรดพิจารณาสิทธิประโยชน์ต่างๆที่บริษัทของท่านจะได้รับจากบริการพิเศษของอเมริกัน เอ็กซ์เพรสต่อไปนี้
แผนและนโยบายบริหารการจัดซื้อ
ท่านสามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส เพื่อวางแผนและพัฒนากลยุทธในการบริหารค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความชำนาญการและหลักบริหารด้านการจัดซื้อของเราจะเอื้อประโยชน์แก่ท่านในส่วนของงานบริหารซัพพลายเชน การปรับนโยบายและโครงสร้างบริษัท ตัวอย่างเช่น การปรับโครงสร้างการทำงานที่ผ่านมาสามารถปรับลดงบประมาณค่าเดินทางและเลี้ยงรับรองได้ถึง 45%
บริการบัตรบริษัทและบริการด้านการเดินทาง
สำหรับท่านนักธุรกิจที่ต้องเดินทางเป็นประจำ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส มอบสรรสิทธิประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับรูปแบบชีวิตของท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในส่วนของบัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซ์เพรส และบริการด้านการเดินทางเพื่อธุรกิจสำหรับบริษัท
บริการข้อมูลสำหรับผู้บริหาร
อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ได้มอบบริการข้อมูลสำหรับผู้บริหารเพื่อช่วยให้ท่านสามารถจัดการค่าใช้จ่ายต่างๆได้อย่างรัดกุมยิ่งขึ้น สามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสินค้าตลอดจนสามารถต่อรองได้ดียิ่งขึ้น

ติดต่อสอบถามรายละเอียดการรับบริการเหล่านี้ได้ที่ โทร. 0-2273-5566

สำหรับท่านสมาชิกบัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ที่ต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีบัตรของท่าน กรุณาติดต่อ แผนกบริการสมาชิกบัตรบริษัท โทร. 0-2273-5566
( วันจันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 20.00 น. )

* ข้อมูล : Killen & Associates 1999

ดู กฎเกณฑ์และเงื่อนไขของเว็บไซต์ เครื่องหมายการค้า และ รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล สงวนสิทธิ์ © 2003 บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ ผู้ใช้บริการเว็บไซต์นี้ยอมผูกพันตนตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขของเว็บไซต์อเมริกัน เอ็กซ์เพรส บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด อาคารเอส.พี. 388 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย